Služby

AKTIVNÍ KONDIČNÍ CVIČENÍ

Cílem a základním principem kondičního cvičení je zlepšit sílu, rovnováhu, obratnost, fyzickou kondici  a propriorecepci psa, a tím obnovit nebo zlepšit jeho pohyblivost, zdraví a výkonnost. Kondiční cvičení pro psy je vhodné pro velmi širokou škálu psů, včetně pracovních psů, psích sportovců, starších psů, štěňat i „gaučových“ pejsků.

Při cvičení pes zapojuje svaly celého těla, pomáhám mu nejenom udržet správnou funkci a výkonnost svalů, ale obnovit i správný vzorec chůze, odstranit případné kulhání a trénuji koordinaci pohybů. Dojde ke zlepšení svalové síly, rovnováhy těla, nácviku správného fyziologického postoje a přenosu váhy, postupně i k zvýšení vytrvalosti.

Cvičení je dobré nejenom jako prevence u sportovních a pracovních psů, ale také slouží k navrácení do kondice po úrazech, operacích a různých ortopedických potížích, a dále jako pomoc starším psům k návratu do aktivního života.

Co přinese vašemu psovi aktivní kondiční cvičení se mnou:

Zlepšení celkové pohyblivosti

Snížení pravděpodobnosti různých zranění

Zlepšení rovnováhy a koordinace těla

Obnovení nebo vybudování síly

Zlepšení propriorecepce (uvědomování si polohy těla)

Zlepšení vytrvalosti

Pomoc se zhubnutím

Udržet starší psy aktivní po fyzické i psychické stránce

Dopomůže k dosažení lepších výsledků v psích sportech

REHABILITACE (pooperační stavy)

Stejně tak, jak po různých operacích my lidé často vyhledáme fyzioterapeuta, který nám pomůže se rychleji zotavit, připraví pro nás to správné cílené cvičení a pomůže nám svojí odbornou péčí navrátit se co nejdříve zpět k aktivnímu životu, Váš pes je na tom úplně stejně. Potřebuje stejnou pooperační péči, jako Vy, potřebuje, abyste mu zajistili jeho co nejrychlejší návrat k aktivnímu zdravému životu po prodělané operaci.

Po operaci bude váš pes procházet obdobím rekonvalescence. Pooperační rehabilitace pomůže vašemu psovi překonat adaptační období a zajistí, že se váš pes bude moci rychleji vrátit do svého běžného života.

Prosím mějte v patrnosti, že pooperační rehabilitace bude vyžadovat konzultaci s Vaším veterinářem a jeho souhlas. Informujte prosím svého veterináře, že chcete se svým psem po operaci rehabilitovat a zjistěte jeho názor na vhodnou rehabilitační péči. Ujistěte ho, že s ním budu úzce spolupracovat, dodržovat jeho doporučení a poskytovat pravidelnou zpětnou vazbu v průběhu celého procesu.

Důležitou součástí rehabilitace je také správná péče a podpora majitele psa. Majitelé jsou vždy zapojeni do cvičení a terapií, aby se naučili správné techniky manipulace se psem a aby byli schopni provádět cvičení doma mezi návštěvami se mnou.

KONZERVATIVNÍ TERAPIE

Rehabilitační péče pro psa v případech, kdy chirurgické řešení není možné, hraje klíčovou roli v obnově jeho pohybové schopnosti a celkové kvality života. Prvním krokem je VŽDY důkladné vyšetření a vyhodnocení stavu veterinárním lékařem, který určí rozsah a povahu problému a dá vám svůj souhlas prováděním konzervativní rehabilitační terapie.

Teprve potom následuje stanovení šetrného rehabilitačního plánu, který může zahrnovat širokou škálu terapií.

Stejně, jako je tomu u pooperačních rehabilitací, i v tomto případě je nezbytnou součástí rehabilitace také správná péče a podpora majitele psa. Majitelé jsou vždy zapojeni do cvičení a terapií, aby se naučili správné techniky manipulace se psem a aby byli schopni provádět cvičení doma mezi návštěvami se mnou.

POMOC PRO PSÍ SENIORY

Možná jste si postupem času u vašeho staršího pejska všimli, že už nechodí stejně dobře, jako dřív, má potíže např. se vstáváním, už s obtížemi vyskočí na gauč či postel a poté má těžkosti se seskočením, nebo ztěžka nastupuje a vystupuje z auta.

Jak psi stárnou, jejich tělo se začíná zpomalovat a začínají je bolet svaly a klouby, je to stejné, jako je tomu u nás lidí.

Mnoho starších psů také začíná trpět bolestivými stavy, jako je například osteoarhtróza.

U seniorních psů připravím kondiční trénink přesně na míru, podle cíle, kterého chcete u svého psa dosáhnout.

Nebo můžeme jen poskytnout vašemu pejskovi pravidelnou péči v podobě relaxační masáže, ošetření kloubů Dornovou metodou a uvolnění podkoží myofasciálními technikami.

MASÁŽE A MANUÁLNÍ OŠETŘENÍ

Masáže mají na psy velký ozdravný vliv a profitují z nich psi všech věkových kategorií i různého pracovního či sportovního zaměření.

Vhodně zvolená kombinace různých masážních technik pomůže vašemu zvířeti uvolnit svalové i psychické napětí, dokáže příjemně uvolnit zatuhlé svaly, zlepší prokrvení organismu, podpoří urychlení hojení měkkých tkání, přispěje k posílení imunitního systému, uleví od bolesti. Pomáhá redukovat vznik srůstů vazivových tkání po zranění nebo při jizvách. Přispěje k celkové a psychické regeneraci vašeho pejska.

Myofasciální techniky (techniky měkkých tkání) jsou zaměřené na ošetření nejenom svalů, ale i kůže, podkoží a fascií. V ideálním případě jsou tyto tkáně pružné a vzájemně pohyblivé. V případě, že dojde vlivem přetížení či úrazu k omezení jejich pohyblivosti, jsou jednak bolestivé, ale také mohou reflexní cestou působit různá zdravotní omezení. Techniky měkkých tkání jsou zaměřené na podpoření celkového uvolnění a obnovu přirozené pohyblivosti a pružnosti, uvolní stažené svaly, zvýší pohyb krve a lymfy a stimulují protažení fasciálních tkání, které vytvářejí formu svalům a orgánům v těle, a tím umožní jejich správnou funkci.

Kloubní mobilizace – Cílem kloubní ch mobilizací je obnovit a zachovat přirozenou pohyblivost kloubu. Provádí se opakovanými přiměřeně intenzivními pohyby v daném kloubu v jeho přirozeném rozsahu. Kloub se při nich vrací do svého správného postavení, získává svoji přirozenou funkčnost, obnovuje se cirkulace krve a lymfy, dochází ke zvýšení produkce kloubní tekutiny, zvýšení pohyblivosti a zmírnění bolesti.  

Dornova metoda – je to jemná manuální technika, při které terapeut cílenými pohyby a jemným tlakem v kloubních spojeních napravuje chybná postavení kostí v kloubu a uvolňuje okolní pojivové tkáně. Současným jemným tlakem prstů nebo dlaně za současného pohybu končetiny pacienta napomáhá k obnovení správné biomechaniky kloubních spojení. Ošetření touto metodou používám v rámci kombinace s ostatními terapeutickými technikami.

Bowenova terapie – Bodová myofasciální technika (B.M.T.) neboli „Bowenova terapie“ vychází z práce Tomase A. Bowena. Tato terapie vnímá tělo jako celek a jako s celkem s ním pracuje. Ošetření je specifické a úplně odlišné od většiny známých terapií. Zaměřuje se na práci s měkkými tkáněmi a kontrakcemi v nich – ve svalech, šlachách a fasciích. Péče spočívá v typických „brnkavých“ pohybech prstem přes přesně definované body na těle zvířete, v daném sledu, s dodržením přestávek.

„Ze základního principu fungování B.M.T. vyplývá, že se nesoustředíme na uvolňování kontrakcí v jednom konkrétním svalu, ale pracujeme s celými oblastmi těla (kvadranty), popřípadě s celým tělem. Tento přístup vede k uvolnění na několika úrovních těla povrchových i vnitřních, a k přímému nebo nepřímému ovlivnění vnitřních orgánů, takže dochází k celkovému zlepšení zdravotního stavu zvířete.

Uvolněním nejrůznějších omezení a kontrakcí v rámci myofasciální struktury pomocí B.M.T. dosahujeme zlepšení krevního oběhu, lymfatické drenáže či vodivosti nervových vzruchů. Kromě toho často dochází k vylepšení funkce vnitřních orgánů (somatoviscerální reflexní vazba). Myslí se tím stavy, kdy myofasciální kontrakce přímo způsobují viscerální symptomy (tachykardie, průjmy, koliky, poruchy peristaltiky, apod.).

Může pomoci při: kulhání, špatném chození, přetížení svalového aparátu, při zánětech kloubů, měkkých tkání (svalů), bolestech zad i kyčlí, rehabilitaci po úrazech, při rehabilitaci po operacích, kašlání, zánětech ledvin, při regeneraci po sportovních výkonech atd. Má také výrazný vliv na psychiku a celkovou pohodu zvířete“.

Zdroj: Jiří a Martina Beranovi, vyučující B.M.T. metody

VETERINÁRNÍ LASER

Nejnovější technologie pro ošetření zánětu, bolesti a otoku nejen ve veterinární medicíně.

Pro ošetření používám veterinární laser Mphi VET od firmy ASAlaser.

MLS® Laserová Terapie je bezpečná, neinvazivní, bezbolestná, rychlá, zvířata ji snadno snáší. Při ošetření není nutná sedace zvířete.

Je úspěšně využívána v oblastech traumatologie, rehabilitace a to ve všech indikacích, kde je potřeba redukovat zánět, otok, bolest a povrchové, či hluboké rány.

Výsledný terapeutický účinek:

PÉČE O PSY JAKO FIREMNÍ BENEFIT PRO ZAMĚSTANCE

Jste dog friendly firma a přemýšlíte o dalším benefitu pro vaše zaměstnance? Pokud máte ve firmě vhodné prostory, nabízím služby fyzioterapie či kondičního cvičení pro čtyřnohé parťáky vašich zaměstnanců.

Cena ošetření a dojezdu dle ceníku.